Chum đựng gạo nắp bằng 20kg

950.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 1 sản phẩm